Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

作者大人能否帮忙加上 www.qududu.net 这个网站。

About: My Novel Reader
个人比较喜欢这个网站速度也较快。个人已加入了几个喜欢的网站,不过这个网站加入不成功。
http://www.qududu.net/book/*/*/*.html 能出现右下角“阅读”提示,
不过点击后出现的页面有问题,出现:404 - 找不到文件或目录。http://www.qududu.net/book/19/19848/undefined
而且点击“阅读”图标的时候貌似得点击两下。麻烦作者大大再更新的时候能加入这个网站,或是提示一下我怎么加入这个网站。

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.