Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

强烈建议加入这两条规则。。。。。。。。。

About: My Novel Reader
// @exclude http://read.qidian.com/*,*.aspx
// @include http://read.qidian.com/*,*.aspx#*
不排除一下,起点的分卷阅读简直没法看。除非哪天脚本能支持页面上方的目录。

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.