Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

shumilou書迷樓改了-請求多方支持

About: My Novel Reader
đã sửa November 2015 trong Thảo luận về Script CoolNovo
http://www.shumilou.co/dasongdezhihui/5662689.html
com>co
直接改掉裏面三行的確可以用
不過書迷最近都抓不到某些字,慾望連**都沒了,直接切掉,在考慮換哪個好
哭哭

Bình luận

 • http://www.shumilou.co
  http://www.shumilou.us
  http://www.shumilou.net
  內建的是com,不過網站改了
  能讓這三個都支持嗎,我把com改成*字,可以顯示,不過非正文的兩行都跑出來了
  還有機率無法自動讀取下一章,須手動按下一章
  ---
  書迷樓最快更新,無彈窗閱讀請收藏書迷樓(www.shumilou.us)。
  更新書簽 (←)上一頁 目錄(回車) 下一頁(→) 錯誤舉報 錯誤舉報
  ---

  PS.明明名稱相同,書卻不共通...
 • .co .us .net 是3个不同网站,.co 脚本默认支持。
 • đã sửa November 2015 CoolNovo
  這樣阿...co和us幾乎一樣排版被拐了
  那我只好把co改*
  也算可以用
  -----
  使用正常,感謝更新!!
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.