Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

关于样式的一点小建议

About: My Novel Reader
đã sửa October 2015 trong Thảo luận về Script Firefox

我家用的两个显示器,分辨率不一样,结果就导致设置行宽在一个显示器里看起来舒服,结果有时候挪到另一个显示器里要不就一大片白要么就超出边界。
所以我想能不能取消行宽的设置改成这样

#mynovelreader-content{
  padding: 3vh 3vw;
}

Bình luận

 • đã sửa October 2015 Chrome

  这没法统一。由于我个人看的时候,左侧一栏默认隐藏,用你这个样式就很宽,只能设定宽度。

  你可以在另一台电脑加入自定义样式

  #mynovelreader-content {
    width: auto;
    padding: 3vh 3vw;
  }
  
 • ywzhaiqi nói:

  这没法统一。由于我个人看的时候,左侧一栏默认隐藏,用你这个样式就很宽,只能设定宽度。

  你可以在另一台电脑加入自定义样式

  <a href="/zh-CN/forum/search?Search=%23mynovelreader-content&amp;Mode=like">#mynovelreader-content</a> {
    width: auto;
    padding: 3vh 3vw;
  }
  
  我这是一台电脑两个显示器..
  了解了,那就自定义样式好了
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.