Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

要添加自定义网站的话必须修改脚本?

About: My Novel Reader
规则直接添加在自定义站点规则内没用,必须到脚本加入include才能用。
请问是否有不修改脚本的方法?

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.