Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

提个建议,阅读模式中可不可以设置P标签自动缩进二字符(CSS有这个定义,可加入到自定义设置中)

About: My Novel Reader
đã sửa October 2015 trong Thảo luận về Script Chrome
RT

Bình luận

  • đã sửa October 2015 Firefox
    我觉得不这么做为好,不少网站都是用空格控制缩进的,你用css控制缩进的话会导致缩进变成4格。实在不行可以用stylish嘛
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.