Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

这本书有点问题。

About: My Novel Reader
http://www.qdmm.com/BookReader/mZQ2CcUnNPE1.aspx
主要是可以翻页,但是翻页后没有文章内容,要刷新才行

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.