Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

长风文学 替换正则表达式

About: My Novel Reader
([^\u4E00-\u9FFF]+)长\1风\1文\1学[^\n]+t
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.