Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Bình luận

 • 近期,起点将 url 编码后
  阅读模式下,目录 url 引导错误(指向 javascript)
 • akiba9527 nói:

  近期,起点将 url 编码后
  阅读模式下,目录 url 引导错误(指向 javascript)

  突然发现起点做了防盗链处理,同样的目录链接,点击有效,手动在新标签打开就无效。
  下个版本,目前只能做特殊处理,在起点采用模拟点击方式,但可能会被当做弹窗给屏蔽。
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.