Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

有一些小瑕疵

About: 智能划词翻译

只能翻译一段话都是中文或者都是英文的情况,中间夹杂着其他语言就会翻译不出来。整体很好。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.