Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

PR

About: 去掉开源中国和码云上的风云人物

现在风云人物的div变了,我改成了下面这种方式来去掉:
$(".gitee-stars-main-widget").html('');

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.