Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Tôi nên bắt đầu từ đâu?

Tôi mới tham gia diễn đàn, và bắt đầu học về Script, vậy tôi nên bắt đầu từ đâu?

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.