Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

[Bug] 一个不是问题的小问题@小说巴士站 http://www.xsbashi.com

About: My Novel Reader
在最后(新)一章,程式无法判断它是最后一章,
会显示「错误:没有找到下一页的内容。点击打开下一页链接。」

e.g.
超级神偷 第460章大结局(最后一章)
http://www.xsbashi.com/224626_23633674/

ps:
本站greasyfork有个「新」 My novel reader~内容是4.X旧版
虽然使用者应该都知道「那个」是「别人搞」的
https://greasyfork.org/zh-CN/users/3689-ejin

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.