Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

在我的电脑上关闭背景后,右边会有滚动条

About: 斗鱼去火箭横幅(贵族弹幕样式&&聊天区域铭牌)

我电脑分辨率4k,win10显示缩放200%

Bình luận

  • 这个没有办法,我的屏幕就1920*1080。没有设备调整。 :'(

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.