Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

可以请大佬帮忙设计一个上中医的抢课插件嘛

如题,我可以提供一个学生账号 希望大佬可以设计一个突破时间限制 优先选课的插件 网址:http://jw.shutcm.edu.cn/TeachingCenter/courseselectionclient/student/noticeAction.action 可以的话请私聊我

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.