Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

部分情况下无法使用

About: JavBus会员视频免费播放

使用鼠标中键或在新标签中打开时无法使用,会提示充值升级
正常单击点开视频可以使用

Bình luận

  • 鼠标中键或在新标签中打开 是无法触发click事件,故脚本不会执行

  • đã sửa June 19 [?]

    @ThisAV 说道:
    鼠标中键或在新标签中打开 是无法触发click事件,故脚本不会执行

    对的,脚本是通过拦截点击事件实现的。也说实在,支持鼠标中键或者右键新标签打开其实意义不大。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.