Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Armag-ADD-ON 2 at Mozilla house of horrors

tons of malicious >:) add-ons were added to AMO to exploit the cert goofup (armagaddon2) by the side of Mozilla. Do we have a script to neutralize those? o:)

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.