Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Tampermonkey 有没有快速关闭和开启指定脚本的快捷键?

你们谁知道Tampermonkey 有没有这个功能,我想用快捷键开启或者关闭某个我经常使用,但是又经常关闭的脚本,这种脚本我想用快捷键来启用或关闭,不知道有没有这个设置。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.