Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

修正 firefox 的一个问题

About: Video wipe ADs
đã sửa June 2014 trong Thảo luận về Script
firefox 下没加 overrideMimeType 会乱码从而造成 vdata 无法匹配到高清、超清。
GM_xmlhttpRequest({
method:"GET",
overrideMimeType: 'text/html; charset=gb2312',
url:'http://www.flvcd.com/parse.php?kw='+encodeURIComponent(url),
个人还改了

1、优酷新版右侧栏遮住了清晰度菜单,修正了下。
2、改为默认解析为超清,第二高清,第三标清。
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.