Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

不要用alert

About: Hide Outlook ads

alert会阻塞整个页面,换别的提示方法比较好。毕竟我也没在通讯录日历等服务中看到过广告。甚至可以修改include,仅适用于mail页面。

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.