Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

用360极速浏览器登录推特的,之前脚本还是能用的好好的,头上出现了一句话就用不了了

“为了获得最佳的 Twitter 体验,请使用 Microsoft Edge,或者从 Microsoft 商店安装 Twitter 应用。 ”
就是这句话。有大神解决下吗 :s

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.