Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

can't install

I'm using SeaMonkey and Greasemonkey. Everytime I click on the green install button, all I get is the script itself. Any idea on what I can do to fix this? Thanks.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.