Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

这个脚本支持手机浏览器吗

我的手机是安卓系统,华为play,安装了火狐浏览器和油猴插件,还有您开发的豆瓣资源下载大师脚本,发现在手机上这个脚本可能是不好使,打开豆瓣网站后此脚本并没有运行,也不知道是不是我不会使用还是使用方法不对,望告知。如是不支持的话可否开发出此功能?

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.