Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

大佬们 有没有电影解说类的脚本啊?

大佬们 好
有没有电影解说类的脚本啊? 就是描述整部电影的故事,大搞1000-4000字的那种就能描述完整个电影的故事 情节的脚本啊?????? ?

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.