Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

作者,你好

About: My Novel Reader

这个脚本在火狐66.0.2上是不是不能用?右下角没有出现小圈圈。
重装火狐之前(版本忘记了,也是quantum),还是可以正常使用的。
不晓得问题出在哪里。这次重装火狐,只装了很少几个插件,脚本也只有三个。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.