Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

无法安装脚本

请问大家,我安装好油猴,在选择安装脚本后,出现图片的提示,而下载了脚本的文件。

但进去网站没有任何可以使用的新增浮窗按钮。
我那一步做错了,请指教

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.