Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

能不能加一个去贴吧搜索结果的功能

About: 移除百家号搜索结果

我把代码里的baijia改成tieba,是能屏蔽贴吧了,我就把代码复制了一份做成另外一个脚本用来屏蔽贴吧,结果两个脚本不知哪里冲突了,原来的屏蔽百家号的能用,屏蔽贴吧的就不行了。
能不能把屏蔽贴吧的功能也加上?感激不尽

Bình luận

  • 或者能自定义屏蔽的网址

  • 很久没改了,如果有兴趣,你可以改一下,反正就是页面操作,很简单的

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.