Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Exception Errors

I'm trying to update a userscript and getting the following error:

Script sync failed - Exception 403037, Exception 403039.

Can anyone tell me what these Exceptions refer to?

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.