Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

建议改进qq权限判断

About: 拒绝二维码登录(淘宝、京东等网站默认出现账号密码登录界面)
if (document.getElementById('select_all').checked) {
  document.getElementById('select_all').click();
}

不然反向操作了可不好。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.