Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Bình luận

 • đã sửa August 2015 Firefox

  基本上有加入新的这行,就可以在新网站使用了。
  截图

  // @include    http://www.fengwu.org/html/*/*/*.html
  

  更详细的是下面:

    {siteName: '凤舞文学网',
      url: '^http://www\\.qiuwu\\.net/html/\\d+/\\d+/\\d+\\.html',
  

  改成

      url: '^http://www\\.(qiuwu|fengwu)\\.(net|org)/html/\\d+/\\d+/\\d+\\.html',
  

  等不及的可以自己改。不难的。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.