Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Ran a script meant for google chrome on windows

Title, I got a syntax error, but Im just wondering if this will hurt anything or give me a virus or something

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.