Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

百家号倒是去掉了,但有点小bug

About: 移除百家号搜索结果

搜索的时候百家号信息还是会出来,但是麻烦一闪百家号信息就没了,这的确是屏蔽了,但感觉有些别扭

Bình luận

  • 如果你明白实现的原理就明白怎么回事了,这是嗅探url的方式实现的,发现是百家号的链接,就把那一项移除了。而页面其实已经展示了那条新闻,移除结构就会闪一下。

  • 其实还有其它实现方式,就是 -baijiahao搜索会屏蔽百家号的结果,这样就不用进行移除,自然就不会闪了,只是暂时没时间写(手上的项目没做完)

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.