Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

谷歌修复方法

About: search_engineJump
đã sửa February 9 trong Thảo luận về Script [?]

代码229行
改为
keyword: '//input[@name="q"]',
我这边就正常了.
cent 版本 3.8.5.69(正式版本) (64 位) (portable) (Chromium 71.0.3578.98)
violentmonkey

Bình luận

 • đã sửa February 10 [?]

  好顶支持!威武!@文科

 • 好的,下一次更新会加上

 • đã sửa July 19 [?]

  谷歌翻译
  target 后改为 css;.gb_8d
  { name: '谷歌翻译', // insertIntoDoc: { // target: 'css;.gb_8d', // }, }

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.