Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

关于脚本列表

今天逛greasyfork时,发现竟不能倒序列出,站长,能否加入倒序阅读列表的功能?

Bình luận

  • I don't find a reversed sort really useful for any of the options. Why would you want to see the oldest script, or the least popular, or the lowest rated, other than curiosity?

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.