Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

在笔记本1366x768上面,打开option看不到全部内容。3个大大的框就把屏幕占满了,不知道下面还有什么。

About: My Novel Reader
既不能调整框大小,也无法上下移动。

Bình luận

 • 撷个图如何?

  PicPick Portable 4.0.6 Free for Windows
  免安装多国语言版
  http://portableapps.com/apps/graphics_pictures/picpick-portable
 • đã sửa July 2015 Chrome
  Greasemonkey 选项框?请向 Greasemonkey 作者反馈。
 • 把网站地址发出来呀..

 • 一开始没有发现可以上图。。。。
 • 就下面的一部分无法点击啦,加个网址什么的都很不方便,这个框框也不能调大小。
 • 你这问题无解,这是 Greasemonkey UI 设计问题
  (当然也能改 Greasemonkey XPI 内的值...)
  除非把 Windows Theme 关于字体变小试试
  BTW,1366x768 这个万年解析度终于被淘汰了
  2014后的新机应该都是 Full HD 了

  另外,greasemonkey 3.X 有比较严重的 memory leak~
  多开几个网页使用到脚本后,Firefox 占 ram 占很大,会变顿。
  版本 2.3.1-signed 发布 October 29, 2014
  https://goo.gl/YQclww (Official 2.3.1@addon)
  https://goo.gl/I3x0PC(以2.3.1修改成99.99.99不会被更新版@Google Drive)

  2.3.1 screenshot
  http://i.imgur.com/trO8eyK.jpg
 • 这样啊。那就只能这样啦。不过看天猫和京东,1366x768还得过两年。5000内的机器依旧这个为主。
 • ok,自己回复一下,greasemonkey更新3.3,修复了这个问题。
 • 你这问题无解,这是 Greasemonkey UI 设计问题 (当然也能改 Greasemonkey XPI 内的值...) 除非把 Windows Theme 关于字体变小试试 BTW,1366x768 这个万年解析度终于被淘汰了 2014后的新机应该都是 Full HD 了 另外,greasemonkey 3.X 有比较严重的 memory leak~ 多开几个网页使用到脚本后,Firefox 占 ram 占很大,会变顿。 版本 2.3.1-signed 发布 October 29, 2014 https://goo.gl/YQclww (Official 2.3.1@addon) https://goo.gl/I3x0PC(以2.3.1修改成99.99.99不会被更新版@Google Drive) 2.3.1 screenshot http://i.imgur.com/trO8eyK.jpg

  我的刚好在这个阶段之前..

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.