Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

有办法在阅读本地文本的时候调用脚本吗?

About: My Novel Reader

PC上的阅读器感觉都不太好用过,还是用My Novel Reader看小说最实用,My Novel Reader支持阅读本地小说吗?

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.