Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

给大佬提个建议

About: 移除百家号搜索结果

不显示百家号内容可以换个思路搞,利用百度的高级搜索搜索内容后面加上“ -(baijiahao)”就不会再显示百家号内容了,大佬可以把脚本弄成搜索时自动在搜索内容后面添加“ -(baijiahao)”

Bình luận

  • 666666

  • 我也希望这样实现,否则单纯的把百家号搜索结果移除的话第一页就寥寥几条结果……

  • @happyangry 说道:
    我也希望这样实现,否则单纯的把百家号搜索结果移除的话第一页就寥寥几条结果……

    我后面写个版本出来吧 :)

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.