Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Can Yall help with this code

how do i make this work in tampermonkey?

code click pastebin for code:
https://pastebin.com/pqMJjE0i

how cause when do this (code:
// ==UserScript==
// @name Devast.io K00L K1DZ HACK
// @namespace L_0R3X0
// @version 0.1
// @description CRAZY WORKING BOTS!
// @author L_0R3X0
// @match ://104.207.132.60/
// @match *.devast.io/
// @require https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/socket.io/1.4.5/socket.io.min.js
// @require https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js
// @resource https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
// @grant none
// @run-at document-end
// ==/UserScript==

AimBot! Fast Run Teleport Build Admin Console Virgin mode V1.0

)

nothing happens the menu dont show any help would be nice!

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.