Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

屏蔽范围好像有点大。。。

About: 移除百家号搜索结果

有些内容搜索的时候会把搜索结果重的贴吧给屏蔽掉。。。比如刚才我搜炼铜,开着脚本和没开脚本完全是两个世界

Bình luận

  • 你好,已修复。这个脚本是我厌烦了百家号的自媒体新闻,然后自己写的,所以有些考虑并没有那么完善,脚本代码很简单的。网站不常上,看到反馈,我还是会修复的,只不过不会那么及时,见谅!!!

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.