Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

paid task: need freebitco.in script auto roll with captcha

i'm looking for auto script (userscript) for site
https://freebitco.in

script can do:

  • solve recaptcha through one of providers like 2captcha.com (API)
  • click (roll) button after sure solve captcha
  • random time waiting before solve captach (20 sec - 2 minutes )

how much time and money ?

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.