Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

不能正确读取新版创世的最后一段

About: My Novel Reader
đã sửa June 2015 trong Thảo luận về Script Firefox

刚刚发现读取创世的小说内容时会直接不显示最后一段,请作者看看是什么问题。

给个链接:http://chuangshi.qq.com/bk/qh/562055-r-88.html

原本的最后一段

“看得多了,你就会习惯了,没什么好怕的,有离开的,就会有留下的,部落只是受创,根子并没有被毁掉”铁渣看着远处一队正在跑动的队伍,笑了一下“而且这次有人比我们损失更重就是了。”

进入阅读模式后最后一段变成了原来的倒数第二段

“父亲,难道就看着这些被部落庇护的家伙就这么离开?”狂吼似乎有些不甘心的看着自己的父亲,一名须发皆白的积年兽人强者。

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.