Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

**Script Error!!**

About: BuyukBang IMDb Bar

See this line which has syntax error and causes failures!!!

Line #11

// @screenshot     https://1.bp.blogspot.com/-DRn5a8TZ1r0/WjUn_cgU2FI/AAAAAAAAARs/0AoRG6o0N84TROJKasvJfnBYU9-Xf821ACLcBGAs/s1600/2017-12-16_17-01-21.jpg// @include        *.imdb.com/title/*/

Note that it has the required INCLUDE at the end of the line! Needs to be fixed to run properly!

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.