Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

思兔sto轉了網域名

About: My Novel Reader

我試過自己更改,把sto.cc轉成sto.cx,閱讀版面是OK但不能跳轉下一頁
請更新script, 謝謝 <3 <3 <3

Bình luận

  • đã sửa October 2018 Chrome

    再次嘗試修改,終於成功了!!!
    第327和2305行 把.cc改成.cx

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.