Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

一点建议

About: My Novel Reader

小说网站实在太多,而且不断变化,不过基本框架都差不多。
建议添加一个能让用户自己添加网站的功能

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.