Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

请问如何进行md5加密?

a.token = $.md5( d);
出错

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.