Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

麻烦支持下奇葩的贴吧域名

About: 贴吧页面精简
đã sửa October 2018 trong Thảo luận về Script Firefox

http://dq.tieba.com/p/4841910811
https://jump2.bdimg.com/p/4841910811

建议直接重定向:
if (location.host === 'dq.tieba.com' || location.host === jump2.bdimg.com) {location.host = 'tieba.baidu.com';}

Bình luận

 • 已经支持了

 • đã sửa October 2018 Firefox

  @BackRunner 说道:
  已经支持了

  多谢

 • @ffwymjbn 说道:

  @BackRunner 说道:
  已经支持了

  还是强烈建议重定向到主域名,这些奇葩域名其实还是带来很多问题的,包括安全隐患。

  是重定向啊,检查下你设置里的重定向打开了没

 • @BackRunner 说道:

  @ffwymjbn 说道:

  @BackRunner 说道:
  已经支持了

  还是强烈建议重定向到主域名,这些奇葩域名其实还是带来很多问题的,包括安全隐患。

  是重定向啊,检查下你设置里的重定向打开了没

  还有个 jump.bdimg.com 麻烦支持下

 • đã sửa December 2018 Chrome

  @BackRunner 说道:
  已经支持了

  为什么不用正则匹配呢?
  https?:\/\/(.+\.tieba\.com|jump\d+\.bdimg\.com)\/(.*)

 • @BlackHorizon 说道:

  @BackRunner 说道:
  已经支持了

  为什么不用正则匹配呢?
  https?:\/\/(.+\.tieba\.com|jump\d+\.bdimg\.com)\/(.*)

  不如写个if快一点,效率上正则也不见得高效啊
  我只需要替换URL的某个部分……

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.