Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

与一些脚本冲突,导致它们无效

About: My Novel Reader

划词翻译:https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/28470-划词翻译

另外Add button for Smooth Scroll to the top / bottom:
https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/8719-add-button-for-smooth-scroll-to-the-top-bottom

在My Novel Reader运行时,上面两个脚本无法使用。比如在这个页面:
https://www.88dus.com/xiaoshuo/1/1552/18695339.html

应该是冲突了,能否解决下这个问题?

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.