Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Won't work

About: chrome extension BG Dark Mode Night Theme

As far as I know unless something has changed, Google has always explicitly prevented any ability to operate on internal chrome: urls.

Am I missing something?

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.