Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

请问有没有可以在微信内使用脚本的方法?

怎么才能让脚本作用在微信内嵌的浏览器里?或者怎样让网页把外部浏览器识别成微信并且保持微信账号的登录状态?

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.