Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Stolen Script

About: MooMoo.io | 🐺FΣΓΔΠΨZΣΓΛΓ🐺
đã sửa August 2018 trong Thảo luận về Script Chrome

Stole my script, again, I swear this guy loves stealing my scripts -.-

Original Script:
https://greasyfork.org/en/scripts/370136/code

Fake Script:
https://greasyfork.org/scripts/370764/code

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.